HET KAN!       

OUD WORDEN en JONG BLIJVEN!    

AGE Reader.

De AGE Reader is een gepatenteerd apparaat voor medisch onderzoek, dat ontwikkeld is in het Universitair Medisch Centrum te Groningen door Dr. Andries Smit. Dit revolutionaire apparaat wordt ingezet om het AGE niveau in het menselijk lichaam te kunnen vaststellen. De AGE reader maakt een snelle en pijnvrije scan van de arm, die een accurate scan van uw AGE-niveau in nog geen 20 seconden tijd kan maken.

Een deel van de AGE's vertoont fluorescerende eigenschappen. Deze eigenschap is inmiddels met succes benut en heeft geleid tot snelle introductie van AGE metingen. De AGE Reader belicht de huid met ultraviolet licht en analyseert de fluorescentie die bij hogere golflengten optreedt.

Vanwege de fluorescerende eigenschappen van een deel van de AGE's kan een inschating worden gegeven van de hoeveelheid AGE's in de huid. De AGE's in de huid zijn zeer nauw gerelateerd aan de AGE waarden elders in het lichaam. Dit betekent dat een meting met de AGE Reader / Scanner een betrouwbare maat is voor AGE waarden in het hele lichaam.

Inmiddels zijn sinds de introductie van de technologie in 2006 bij meer dan 50.000 patiënten metingen verricht en zijn er 55 wetenschappelijke publicaties verschenen. Wereldwijd is de technologie gevalideerd en geaccepteerd. Hieronder kunt u een video bekijken over de ontwikkeling van de AGE Reader.

(Deze site is nog in constructie: de video's worden binnenkort toegevoegd)


 

Dr. Smit over de AGE Reader en over de TrueAGE scanner


Klik op de foto om de video te bekijken.